💡بزرگ‌ترین رسالت بشر، آگاهی و عمل است.

دعای فرج

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تفسیر سوره واقعه» ثبت شده است

 • بازدید ۱۰۶۶
 • نمایش ۱۱۳۰
ادامه مطلب

تفسیر سوره واقعه / دلایل گمراهی اصحاب شمال

 • بازدید ۱۰۶۹
 • نمایش ۱۱۲۱
ادامه مطلب

تفسیر سوره واقعه / کیفر گمراهان - اصحاب شمال

 • بازدید ۱۱۵۰
 • نمایش ۱۲۵۱
ادامه مطلب

تفسیر سوره واقعه / پاداش نیکوکاران - اصحاب یمین

 • بازدید ۱۲۷۱
 • نمایش ۱۳۸۳
ادامه مطلب

تفسیر سوره واقعه / پاداش سابقون و مقربون

 • بازدید ۱۲۰۱
 • نمایش ۱۲۹۷
ادامه مطلب

تفسیر سوره واقعه / سابقون و مقربون

 • بازدید ۱۱۲۰
 • نمایش ۱۱۸۸
ادامه مطلب

تفسیر سوره واقعه / ازواجا ثلاثة

 • بازدید ۱۰۷۸
 • نمایش ۱۱۴۶
ادامه مطلب

تفسیر سوره واقعه / خافضة رافعة

 • بازدید ۱۰۳۶
 • نمایش ۱۰۸۷
ادامه مطلب

تفسیر سوره واقعه / اشاره